Fornøyde kunder

Vårt hovedmål er å tilfredsstille kundens forventninger med hensyn til håndverksmessig utførelse og leveringstid. Vi liker å si vi er best på å bygge om lokaler i full drift. For å klare dette bestreber vi oss på å ha et godt og sikkert arbeidsmiljø og gode realistiske fremdriftsplaner for de arbeider vi påtar oss.

De ansatte – en viktig suksessfaktor

Våre prosjektledere og anleggsledere er ingeniører eller har mesterbrev innenfor tømrerfaget. Våre tømrere har lang fartstid, svennebrev, og/eller mesterbrev i faget. I ekstra travle tider leies det inn tømrere/snekkere for å ta unna toppene. Håndverkskompaniet AS legger stor vekt på godt arbeidsmiljø og har en lav turn-over av arbeidsstokken. Gode rutiner og innarbeidede strukturer som fungerer godt i ulike prosjekter og under ulikt arbeidspress er viktige stikkord.
Vi har til en hver tid en eller to lærlinger ansatt for å bygge tømrerfaget videre.

Bakgrunn

Håndverkskompaniet ble grunnlagt i 1994 og er eiet av Jan Terje Skalmerud, Helge Spildrejorde, Glenn Messel og Sivert Varvin som alle arbeider full tid som prosjektsjefer i selskapet.